Prevencio

Informacio oficial


 

No cal duplicar l'informacio oficial. Millor contultarla directament.

 

Covig19

Anar a l'informacio oficial

 

 

Test

Amb sintomes fer el test i seguir instruccions

Precaucions no oficials d'Eugeni

 

 • Coronavirus SARS-CoV-2 pot viure a l'aire uns trenta minuts.

 • Al terra o superficies pot viure dies.
 • Distancia de contagi, fins a 4'5 metres.
 • Al parlar la boca es com un spray, o aerosol.

Per tant

 

 • No parlar aprop o a la cara d'altres persones
 • Evitar ambients tancats, carregats.
 • Ventilacio frecuent, o fumigar.
 • Neteja de superficies de contacte frecuent.
 • Evitar nervis, i tindre un somni reparador.
 • Defensar al avis, sobre tot.

(No es info oficial, pero..)

 

En cas de sintomes


 

(Si es recomanacio oficial)

 

Cuarentena preventiva


 

 • Pendre en serio, ni ha que no ho fa
 • Seguir instruccions de profesionals
 • Evitar contagiar als altres

(Comentari personal)

 

Contagiat a casa, en aillament


 

 • Seguir instruccions del metge
 • Una habitacio propia, amb ventilacio exterior
 • Ventilar tres cops al dìa
 • Lavabo propi, o desinfeccio despres de l'us.
 • Toballola propia, cuberts, etc..
 • Canvi de roba diaria, i molta higiene.
 • Mascareta i guants, per sortir de l'habitacio, o si entra algu.
 • Avans de sortir, entrar a/de l'habitacio, ventilacio previa de deu minuts.

(Aquesta info de professionals esta disponible a la web oficial, nomes es un resum rapid.)


 

 

Gencat

 

061

 

Salut